'SEVEN TV' телевизийн хөтөлбөр
12-р сарын 02 – ний даваа гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:00 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:00 12:00 Цоомоо кино 7 хоног  - Silence of the lambs
12:00 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 19:30 Хошин шог'
19:30 21:00 Mobile саятан' танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
21:00 21:30 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 23:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Seven pound
23:40 0:10 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
0:10 8:00 эфир завсарласан
12-р сарын 03 – ний Мягмар гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын кино 7 хоног  -  Seven pound
12:10 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 'Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 19:30 'Хошин шог'
19:30 21:00 'Mobile саятан' танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 22:40 Жинхэн эрчүүдийн клуб  -Цэнгээнт ток шоу нэвтрүүлэг
22:40 0:40 Ялалтын  кино 7 хоног  - Handphone
0:40 1:20 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
1:20 8:00 эфир завсарласан
12-р сарын 04 – ний лхагва гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын  кино 7 хоног  - Handphone
12:10 13:10 Жинхэн эрчүүдийн клуб  -Цэнгээнт ток шоу нэвтрүүлэг
13:10 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 20:00 Намайг модель болгооч' kids show
20:00 21:00 Gags'
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 23:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Click
23:40 0:10 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
0:10 8:00 эфир завсарласан
12-р сарын 05 - ний пүрэв гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын кино 7 хоног  - Click
12:10 13:10 Намайг модель болгооч' kids show
13:10 18:00 'Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 19:30 Хошин шог'
19:30 21:00 'Mobile саятан' танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 23:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Who am I
23:40 1:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
1:10 8:00 эфир завсарласан
12-р сарын  06 – ний  Баасан гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын кино 7 хоног  - Who am I
12:10 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 19:30 Хошин шог'
19:30 21:00 Gags'
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 23:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Tuxedo
23:40 1:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
1:10 9:00 эфир завсарласан
12-р сарын 07 – ний  Бямба гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын кино 7 хоног  - Tuxedo
12:10 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 20:00 Намайг модель болгооч' kids show
20:00 21:00 "Gags"
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 22:40 Жинхэн эрчүүдийн клуб  -Цэнгээнт ток шоу нэвтрүүлэг
22:40 0:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Rec 2
0:40 1:10 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
1:20 9:00 эфир завсарласан
12-р сарын 08 – ний  ням гараг
Эхлэх Дуусах Нэвтрүүлгийн нэр
9:00 9:30 Cartoon' хүүхэлдэйн кино
9:30 10:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
10:10 12:10 Ялалтын кино 7 хоног  - Rec 2
0:10 13:10 Жинхэн эрчүүдийн клуб  -Цэнгээнт ток шоу нэвтрүүлэг
13:10 14:10 Намайг модель болгооч' kids show
14:10 18:00 Seven days' Өдөрийн хөтөлбөр
18:00 19:00 'Cartoon' хүүхэлдэйн кино
19:00 19:30
19:30 21:00 'Mobile саятан' танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
21:00 21:40 Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 23:40 Ялалтын кино 7 хоног  - Meet Dave
23:40 0:10 'Seven news' Энтертаймент цогц мэдээллийн хөтөлбөр
0:10 8:00 эфир завсарласан